Thực tế cho thấy, các chương trình game show dành cho trẻ em đang mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà sản xuất. Điều này đặt ra một quan ngại rằng, liệu các đài truyền hình có vì mục tiêu lợi nhuận mà đồng ý cho những cuộc thi quá sức, không phù hợp với trẻ em hay không; và trẻ em cần được bảo vệ như thế nào khi tham gia các chương trình này.