Trong phần 33 của seri "Chống chọi với thiên nhiên", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo chân nhân vật trải nghiệm tới đất nước của cơn sốt vàng Canada, ở vùng cực phía Tây Bắc và đối mặt với những dòng sông băng đầy nguy hiểm, những dòng nước hung dữ và du hành vào sâu trong lòng đất. Đây có thể là thử thách khắc nghiệt nhất của Bear Grylls.