Trong Chiến tranh Thế giới thứ II, từng có nhiều vụ ném bom thảm sát. Trong đó, vụ ném bom nhà tù của phát xít Đức đặt tại Pháp với mục tiêu giải thoát tù binh bị giam giữ tại đây lại trở thành một trong những vụ việc để lại vết đen tối trong lịch sử. Sau vụ tập kích này, cứ 7 tù binh bị giam giữ lại có 1 người bị thiệt mạng. Vậy mục đích thực sự để không quân Anh thực hiện phi vụ này là gì? Đằng sau sự kiện này liệu có âm mưu chính trị nào khác hay không? Đó sẽ tiếp tục là chủ đề của chương trình Hồ sơ mật ngày 06/6/2018.