Từ xưa tới nay, chiếc gùi đã là một loại vật dụng quen thuộc không thể thiếu trong lao động sản xuất, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc và đại ngàn Tây Nguyên. Việc đan gùi của họ cũng là nghề cổ truyền, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa nông lâm nghiệp đặc trưng.