Trong chương trình Những điều cần biết số 14 tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sơ cứu cho người bị đâm bởi vật nhọn nghi dính máu của người nhiễm HIV.