Trong chương trình "8 Phim" xin mời quý vị khán giả cùng trò chuyện với hai nhân vật trong phim "Căn hộ Mốt hai mốt" để biết thêm nhiều thông tin thú vị về bộ phim này.