Sửa chữa máy bay phản lực trong điều kiện vật tư thay thế khan hiếm là bài toán khó đối với Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, mỗi năm cán bộ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của đơn vị đã đóng góp hàng trăm sáng kiến kỹ thuật. Tiêu biểu trong đó là sáng kiến cải tiến, nâng cấp máy thử nghiệm xi lanh thủy lực trên máy bay phản lực của Thiếu tá Đinh Văn Hoan.