Ngay trong những ngày nghỉ cuối cùng của Tết nguyên đán, nhiều đơn vị đặc thù và duy trì quân số sẵn sàng chiến đấu cao đã tranh thủ thời gian để chuẩn bị sớm cho mùa huấn luyện mới. Công tác tập huấn cán bộ đi vào các nội dung chuyên ngành, mô hình học cụ được chỉnh trang lại, hoàn thiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, với không khí sôi nổi, phấn khởi đầu xuân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 và Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân.