Tỉnh Phú Yên và tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức đón công dân của tỉnh đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương. Việc hỗ trợ người dân về quê cũng là cách “chia lửa”, san sẻ bớt khó khăn cho Thành phố Hồ CHí Minh và các tỉnh thành phía Nam, là những minh chứng sống động cho nghĩa tình đồng bào trong khó khăn, hoạn nạn.