Lịch sử hàng hải thế giới thống kê lại cho đến thời điểm hiện nay có khoảng 10 vụ đắm tàu kinh hoàng nhất. Một trong số đó là vụ tai nạn của tàu Britannic được đóng để phục vụ nhu cầu chuyên trở hành khách qua Đại Tây Dương. Có một điều đặc biệt rằng đó là con tàu "chị em" của tàu Titanic cả về kích cỡ, mức độ tiện nghi cũng như cảm nhận về nó của người đương thời. Khi chiến tranh thế giới thứ I nổ ra, con tàu lớn nhất thế giới Britannic được đưa vào biên chế của quân đội và với vai trò là tàu quân y. Ngày 21/11/1916, tàu Britannic bị đâm phải thủy lôi và chìm ngoài khơi Hy Lạp cùng với 30 người có mặt trên tàu.