"Các chị em thường rất xuất sắc, chúng tôi vẫn thường nói vui các chị em là những bông hồng trên thao trường thép", đó là những lời nhận xét về những nữ chiến sĩ đặc công của Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân. Xuất phát từ tính chất, nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị, tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng những nữ chiến sĩ đặc công vẫn luôn cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc để có thể sẵn sàng tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, và Thượng úy QNCN Phạm Thị Hà là một trong những bông hồng thép như vậy.