Bộ đội ta chống dịch

Sáng tác: Trần Tùng (Trung tâm PT-TH Quân đội)

Biểu diễn: Việt Cường - Thu Phương (Đoàn Văn công Quân khu 1)