Vào ngày này cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo Người, phong trào thi đua không phải chỉ cốt lấy thành tích, mang tính hình thức, mà phải tiến hành liên tục, lâu dài, hướng tới lợi ích thiết thực, bởi công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Bằng việc triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới đã góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, thay đổi đời sống nhân dân. Những mô hình, cách làm của bộ đội nơi biên giới đã và đang để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân bản.