Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Giai điệu thao trường với chủ đề "Bình yên sẽ trở lại".