Năm 2017, lần đầu tiên số lượng bệnh nhân khám bệnh ngoại trú của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đạt gần 1 triệu người; điều trị nội trú đạt hơn 72 ngàn bệnh nhân, tăng gần 10 ngàn bệnh nhân so với năm 2016. Đây là một số những con số ấn tượng được nêu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 được bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức sáng 13/01/2018.