Xin mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về bệnh thực quản barret trong chương trình "Quân y và đời sống" phát sóng ngày 23/8/2019.