Thời gian qua, lực lượng BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai hiệu quả kết luận của Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo.