Theo kết quả các thăm dò dư luận có uy tín cuối cùng trước cuộc bầu cử vòng 2 của Quốc hội Pháp, sẽ diễn ra vào ngày mai, đảng của Tổng thống Emmanuel Macron và các đảng phái liên minh khác được dự đoán sẽ giành đa số ghế tại nghị viện.