Trước tình hình giá lợn hơi liên tục tăng trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các bộ, ngành tìm nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường trong nước, trong đó có cả phương án về nhập khẩu thịt lợn.