Bản tin Trưa ngày 8/5/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Phát huy sức trẻ ở Trường Sa.

- Nông dân gặp khó với truy xuất nguồn gốc.

- Nhiều công trình tiền tỉ bỏ hoang tại khu kinh tế Dung Quất.