Bản tin trưa ngày 27/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Quân khu 4 giải quyết việc làm cho đối tượng chính sách.

- Hoàn thành hơn 1400 km đường tuần tra biên giới.

- Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 34.000 tỉ trong Quý III năm 2016.

- Ý kiến trái chiều xung quanh Dự thảo tăng tuổi nghỉ hưu.

- Đảm bảo an toàn thông tin tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.