Bản tin Trưa ngày 24/11/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam và EU đối thoại quốc phòng - an ninh.

- Tàu cảnh sát biển 8002 bắt đầu hành trình thăm Nhật Bản.

- Các địa phương mong muốn được tự lựa chọn bộ sách phù hợp.