Bản tin Trưa ngày 23/02/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

- Thực hiện nghiêm quy định 5K trong giao nhận quân .

- Việt Nam tiếp tục đàm phán mua vắc xin ngừa Covid-19.