Bản tin trưa ngày 19/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Rút kinh nghiệm tuần tra chung với Hải quân Campuchia.

- Nhiều điểm mới trong diễn tập ở Quân khu 1.

- Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại các tỉnh khu vực Tây Bắc năm 2016.

- Những cô giáo vùng cao vì học trò nghèo.