Bản tin Trưa ngày 17/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Quân chủng PKKQ đưa vào sẵn sàng chiến đấu nhiều tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại

- Hiệu ứng tích cực từ các hoạt động tuyên truyền biển đảo

- Quảng Ngãi đảm bảo an toàn hành lang lưới điện mùa giông bão

- Giao lưu văn hóa qua triển lãm "Cụng, Đụng, Chạm"