Bản tin Trưa ngày 14/11/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Trung đoàn Không quân 927 thực hiện tốt công tác trực SSCĐ.

- Diễn tập sơ cấp cứu, điều trị bỏng hàng loạt.

- Quốc hội thảo luận dự án luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Mỗi năm Việt Nam có khoảng 700 ca tử vong do kháng thuốc.