Bản tin Trưa ngày 13/6/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam.

- Cảm xúc của chiến sĩ mới khi kết thúc huấn luyện tân binh.

- Quốc hội thảo luận luật phòng, chống tham nhũng.

- Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa nếu Hoa Kỳ ngừng các hành động đối đầu.