Bản tin Trưa ngày 12/3/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong các nhà trường quân đội.   

- Hoa Kỳ nêu điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên.

Giáo viên trẻ trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin và phương pháp dạy học tích cực.

- Sở Y tế Hà Nội cảnh báo các dịch bệnh mùa xuân hè gia tăng.