Bản tin Trưa ngày 12/01/2018 có những tin chính sau đây:

- Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam.

- Quân khu 3 tăng cường kiểm tra phương tiện quân sự.

- Liên hoan ẩm thực món ngon các nước tại TP. Hồ Chí Minh.

- Núi lửa Agung (Indonesia) hoạt động trở lại.