Bản tin Trưa ngày 11/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng Tham mưu.

- Giao lưu Hải quân Việt Nam - Philippines.

- Hà Nội yêu cầu khẩn trương di dời Công ty Rạng Đông.