Bản tin Trưa ngày 06/12/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

- BĐBP TP. Hồ Chí Minh đột phá trong thủ tục cải cách hành chính.

- Khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng 60%.

- Pháp hủy kế hoạch tăng thuế nhiên liệu.