Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 15/05/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Phát huy trách nhiệm của đại biểu quân đội trong Hội nghị Trung ương 10.

- Nhiều công trình tuổi trẻ sáng tạo có tính ứng dụng cao.

- Nơi khai thông huyết mạch Trường Sơn.

- Sẵn sàng vượt qua bài kiểm tra "3 tiếng nổ".

- Cơ hội phát triển du lịch qua Đại lễ Phật đản 2019.