Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 13/01/2021 có những nội dung chính sau đây:

Phối hợp đảm bảo an toàn thông tin không gian mạng.

- Hành trang xuất ngũ.

- Tham gia hoạt động GGHB LHQ góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng.