Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 08/12/2021 có những nội dung chính sau đây:

 Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Chuẩn bị diễn tập quân y Việt Nam - Trung Quốc.

- Các nữ quân nhân xung kích trên mặt trận chống diễn biến hòa bình.