Bản tin Quốc tế ngày 29/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Nam Phi đối mặt với nhiều lệnh cấm về du lịch do biến thể mới.

- Covid-19 gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch toàn cầu.

- NATO họp bàn về vấn đề Belarus.