Một số nội dung chiinhs đáng chú ý:

- Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Mạc Tử 

- Hoa Kỳ: Chính quyền thành phố Milwaukee thắt chặt lệnh giới nghiêm

- Ứng viên Tổng thống Donald Trump đề xuất phương án chống IS