Bản tin Quốc tế ngày 09/8/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Israel và Hamas giao tranh dữ dội ở Gaza.

- Cựu binh Ukraine tiếp tế pizza tại vùng chiến sự.

- Thượng viện Argentina phủ quyết dự luật nạo phá thai.

- Chuyện hậu trường: "Bông hồng sa mạc".