Bản tin Ngày mới ngày 25/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều hoạt động tri ân hướng về biên giới Quảng Trị.

- Đà Nẵng khoanh vùng sàng lọc xử lý dịch tễ Covid-19.

- Xuất hiện nhiều ngành nghề mới trong mùa tuyển sinh 2020 – 2021.

- Hiệu quả từ mô hình vườn cây đa canh.