Bản tin ngày mới ngày 19/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- 10.000 tình nguyện viên ra quân tiếp sức mùa thi 2017.

- Quảng Ngãi hỗ trợ hơn 2,6 tỷ đồng phát triển nhãn hiệu chè Minh Long.

- Điều trị thành công chiến sĩ bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết đảo Thổ Chu.

- Gìn giữ bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng.