Bản tin Ngày mới ngày 16/9/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai.

- Làm sạch Hà Nội trong "Ngày dọn rác toàn thế giới".

- Nâng cao  trình độ tiếng Anh cho lực lượng Công binh tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. 

- Bà Thanh "khuyến học".