Bản tin Ngày mới ngày 15/11/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực 

- LLVT Văn Chấn, Yên Bái nỗ lực giúp dân sau lũ

- Chính thức áp dụng cơ chế một cửa hàng không từ ngày 15/11

- Bộ Y tế cần hành động cụ thể bảo đảm an toàn cho bác sĩ 

- Cô giáo của bản Giang Châu