Bản tin Ngày mới ngày 13/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Lãng phí đất nông nghiệp do vướng quy hoạch sông Hồng.

- Rèn thể lực để nâng cao sức cơ động của bộ đội.

- Diễn biến dịch Covid-19 phức tạp tại châu Á.

- Truông Bồn - Khúc tráng ca bất tử về thanh niên xung phong.