Bản tin Ngày mới ngày 13/7/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Quảng Nam thả 115 rùa con ấp nở ra biển.

- Nano vàng chưa được cấp phép trong điều trị ung thư. 

- Đa dạng các hình thức đọc cho bộ đội hải quân.  

- Tổng thống Hoa Kỳ tới Anh.

- Khu nhà lưu trú giá rẻ cho bệnh nhân nghèo.