Bản tin Ngày mới ngày 13/6/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Cần Thơ cách ly  3 nhân viên y tế nghi lây nhiễm cúm A/H1N1.

- Phát huy kinh nghiệm trong huấn luyện chiến sĩ mới ở trường quân sự Quân đoàn 3.

- Lợi ích kép từ cây sơn trà tại Yên Bái.

- Đội phòng cháy chữa cháy của cựu chiến binh An Giang.