Bản tin Ngày mới ngày 13/3/2018 có những nội dung chính sau đây:

- ĐBSCL chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.

- Trồng bưởi da xanh giúp đồng bào Raglai nâng cao thu nhập.

- Hiệu quả từ những trạm xá quân dân y nơi biên giới Tây Nguyên.

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thủ đô hết lòng vì nhân dân.