Bản tin Ngày mới ngày 12/6/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội bàn việc tăng tuổi nghỉ hưu. 

- Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên.

- Chính quy, an toàn, hiệu quả ở Trung đoàn 651. 

- Đổi đồ thải nhựa lấy cây.