Bản tin Ngày mới ngày 12/10/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội phạt vi phạm về thuế hơn 3.300 tỷ đồng.

- Đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu vì cộng đồng an toàn.

- Quân đoàn 3 nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong PCCC.

- Indonesia kéo dài thời gian tìm kiếm nạn nhân động đất.

- Mang âm nhạc đến với các bệnh nhi.