Bản tin Ngày mới ngày 11/7/2017 có những nội dung chính sau đây:
- Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm thương binh liệt sỹ.

- Lập chốt ngăn phương tiện thủy va, trôi vào trụ cầu Long Biên.

- Hiệu quả mô hình đội tự quản cứu hộ tàu thuyền.

- Còn nhiều rào cản cho việc liên thông xét nghiệm.

- Người thương binh hết lòng làm việc thiện.