Bản tin Ngày mới ngày 10/8/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Hải Phòng sẽ xây mới 8 bến xe khách trong 3 năm tới. 

- Mô hình trồng sen cao sản ở Khánh Hòa.

- Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. 

- Người dân Hàn Quốc tìm đến bảo tàng Băng để hạ nhiệt.

- Hỗ trợ nhiều gia đình ở làng Bi Giông đến nơi ở mới.