Bản tin Ngày mới ngày 08/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thi đua sáng tạo ở nhà máy Z131.

- Quảng bá di sản hoàng thành Thăng Long tại Pháp.

- Nhà xe không được tùy tiện tăng giá dịp tết.

- Giáng sinh trong thế giới thủy cung.